5G pilots in het gebied, 5G Student Battle en events

jan 29, 2020 | Algemeen

5Groningen

Er is afgelopen jaar veel gebeurd rond 5Groningen, de noordelijke proeftuin voor de aanstormende generatie van 5G-internet. Nieuwe 5G-pilots, de eerste 5G Student Battle, een uitbreiding naar het 3.5 GHz-spectrum in een indoor testhal en veel media-aandacht.

Economic Board Groningen heeft het 5Groningen programma geïnitieerd om te onderzoeken hoe 5G nieuwe innovaties kan versnellen en creëren. Een belangrijk doel is om MKB-bedrijven in Noord- en Midden-Groningen koploper te maken in hun sector met behulp van 5G. Binnen het 5G fieldlab werken ondernemers en non-profit organisaties samen met experts uit de telecom, kennisinstellingen en overheid om toepassingen van 5G te testen.

5G pilots

 • In de loop van 2019 zijn 23 5G-pilots actief.
 • Er zijn 10 nieuwe pilot voorstellen ingediend.
 • 5 pilots op testlocaties in Noord- of Midden-Groningen zijn (vrijwel) afgerond.
 • Er zijn 3 5G-pilots gestart met ESA bedrijven en bedrijven uit Noord- en Midden-Groningen.
 • 5Groningen heeft nu meerdere testlocaties in het aardbevingsgebied.
 • Er is een aantal pilots gestart in het aardbevingsgebied. Een paar voorbeelden:
  • 5Groningen test autonoom varend schip in haven Delfzijl’. Marinminds, KPN, Groningen Seaports en Huawei hebben een test uitgevoerd in het kader van een 5G-pilot voor autonoom varen. Op een 5 meter lang schip zijn sensoren en camera’s geplaatst die realtime data versturen naar het hoofdkantoor van Groningen Seaports. Het schip voer autonoom met bemanning aan boord.
  • In de 5G-pilot ‘Camerize-slice’ werken Camerize, TNO, VodafoneZiggo en Ericsson aan een slice die het mogelijk maakt om met 5G een stuk netwerkcapaciteit te reserveren voor een specifieke toepassing. Dankzij 5G wordt hoge kwaliteit live video mogelijk. 5G biedt een internet vluchtstrook in geval van filevorming op het netwerk.
  • In de 5G-pilot ‘Knijpen tot ze piepen heeft ACS Connected Buildings Climatics Feedback Sensoren geplaatst in locaties in Het Hogeland, Winsum en Uithuizen. De Climatics Feedback Sensor is een apparaatje dat continu het klimaat in gebouwen meet en feedback verzamelt van de gebruikers. Het doel van de pilot is te onderzoeken hoe er meer energie kan worden bespaard.
  • In de 5G-pilot Sensoren waterkwaliteit’ verricht 4D Data Services metingen in het Schildmeer. Het doel is om met behulp van 5G nog betere, kleinere en energiezuinige watersensoren te maken.

Partners

5Groningen heeft 11 partners: Economic Board Groningen, KPN, Agentschap Telecom, VodafoneZiggo , Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, Surf, Hanzehogeschool Groningen en VMware/DellEMC.

Events en activiteiten

In 2019 organiseerde 5Groningen de volgende events en activiteiten:

 • 7 Masterclasses 5G. De 5G Masterclasses worden georganiseerd in samenwerking met en op locaties van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De bezoekersaantallen varieerden afhankelijk van het onderwerp tussen de 25 en 60 personen.
 • Seminar Internet of Things: the Possibilities of Sensor Data and 5G, 7 maart 2019 in DOT Groningen. 5Groningen organiseerde dit seminar samen met SURF, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Het seminar trok ruim 140 man publiek.
 • 5G Student Battle op Zernike, Groningen, 23 en 24 maart 2019.
  5Groningen is initiatiefnemer van de 5G Student Battle. De eerste editie van dit event vond plaats op 23 en 24 maart 2019. Het event daagt studenten van het mbo, hbo en wo uit om een oplossing te bedenken met 5G. De 5G Student Battle werd georganiseerd door 5Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Noorderpoort en Alfa College. Na een selectie van de 70 aanmeldingen deden 36 studenten mee aan de battle. De finale op zondagmiddag 24 maart in de Energy Barn op Zernike trok zo’n 250 man publiek.
 • @North Festival, festival gericht op autonoom vervoer, op 26 september in Assen. 5Groningen was partner van het @North-festival en zette die dag ook een aantal 5G-pilots op het gebied van autonoom vervoer in de spotlights.
 • 5Groningen op Let’s Gro festival in DOT Groningen op 31 oktober 2019. 5Groningen presenteerde zich samen met de proeftuinen dHealth en Mining Big Data. Herman Pleij, bekend van DWDD, trad die middag op als keynote speaker. Het seminar trok ruim 150 man publiek.
 • In november is gestart met de voorbereidingen voor de 5G Student Battle in maart 2020, met de focus op het werven van studenten die willen deelnemen aan dit event.

Testvergunning 3.5GHz

Economic Board Groningen heeft in september 2019 voor de 5Groningen proeftuin een experimenteervergunning ontvangen van Agentschap Telecom voor testen op 3.5GHz, de belangrijkste frequentie voor het toekomstige 5G-netwerk. Gebruik van deze frequentie in Noord-Nederland was tot nu toe onmogelijk vanwege de interceptie-activiteiten van Defensie op deze band in Burum (Fr). In de opslaghal van Wildeman Storage & Logistics in Hoogezand mag nu indoor getest worden op de 3.5GHz band. Lees meer >

Subsidie

De 5G proeftuin is dit jaar opgeschaald naar testlocaties in Noord-Groningen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft hiervoor een bijdrage van 2 miljoen euro toegekend. 25% van dit bedrag wordt gefinancierd vanuit EFRO-middelen en 75% wordt bekostigd via rijks-cofinanciering door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De provincie draagt 500.000 euro bij, bovenop de EFRO-bijdrage vanuit de Europese Unie.

Peter Rake van 5Groningen wint BTG Award voor IT/Telecommanager van het jaar

Peter Rake, programmamanager van 5Groningen, is gekozen tot ICT/Telecom manager 2019. BTG, de belangenorganisatie voor grootverbruikers van telecom en ICT, heeft de Award voor IT/Telecommanager uitgereikt tijdens het BTG Business Event in Noordwijk op 6 juni 2019. Volgens de jury weet Peter diverse stakeholders met verschillende belangen aan elkaar te binden. Lees meer >

5Groningen in de media

Een greep uit de media-aandacht voor 5Groningen in 2019: