E-healthweek 2019: Montr ontwikkelt 5G noodknop voor senioren in Groningen

jan 22, 2019 | Algemeen

Montr start in maart een pilot met een kleine noodknop die werkt met nieuwe 5G-technologie. Inzet is om senioren in Noord-Groningen te voorzien van een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om hun woongenot te versterken. Dit draagt bij aan de veiligheidsbeleving en leefbaarheid van het gebied. Montr werkt in deze 5G-pilot nauw samen met de Tinten Welzijnsgroep, 5Groningen, Vodafone en Ericsson. Montr maakt dit nieuws bekend tijdens de e-healthweek 2019 (21 t/m 26 januari). Met e-health (digitale ondersteuning in de zorg) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid.

Als impuls voor de leefbaarheid in het aardbevingsgebied heeft Economic Board Groningen groen licht gegeven voor een 5G-pilot waarbij een groep senioren in Noord-Groningen de beschikking krijgt over de Montr ‘Narrowband IoT Noodknop’. ‘Narrowband’ wil zeggen dat het werkt op een lage frequentieband en IoT staat voor ‘Internet of Things’, de techniek waarmee steeds meer apparaten op internet worden verbonden.

Het project is echter meer dan een technologieaanpak, want Montr stelt de mensen voorop bij de productontwikkeling. Daarom is er bij de introductie een sleutelrol weggelegd voor de Tinten Welzijnsgroep. Samen met de lokale welzijnsmedewerkers worden senioren benaderd. Vervolgens wordt het sociale netwerk in kaart gebracht en per individu besproken hoe de noodknop moet worden ingezet. Voelt men zich onveilig of is er sprake van medische risico’s? Welke mensen moeten door de meldkamer worden geïnformeerd en welke lokale contacten kunnen worden ingeschakeld?

Montr krijgt bij de introductie ondersteuning van de technologiepartners Vodafone Nederland en Ericsson die zich aan deze pilot van 5Groningen hebben verbonden ter voorbereiding op de 5G-toekomst. Zo maakt de noodknop tijdens de pilot gebruik van het bestaande ’narrowband’ netwerk van Vodafone. Dit netwerk is landelijk dekkend, zodat de deelnemers aan de proef hun noodknop overal in Nederland kunnen gebruiken. Voordeel van deze techniek is ook dat de knop stand-alone werkt en heel weinig energie verbruikt. Het is dus ongehinderd toepasbaar in hun dagelijks leven.

De gebruiker staat centraal tijdens het project, zowel bij de ontwikkeling als bij het gebruik in lokale buurten en gemeenschappen. Om het product door te ontwikkelen gebruikt Montr hoogwaardige technologie zoals het Narrowband IoT netwerk en recent gelanceerde nRF91 serie chipset van Nordic Semiconductors. De oplossing wordt in eigen beheer ontwikkeld en is secure en privacy compliant.

5G-proeftuin 5Groningen  
De 5G-pilot wordt uitgevoerd binnen de 5G-proeftuin 5Groningen. Deze bestaat uit het 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen en testlocaties in Noord-Groningen. De 5G proeftuin is uniek in de wereld vanwege het rurale karakter en de veelheid aan toepassingen waarmee getest wordt. De innovaties waarmee getest wordt vormen vaak het antwoord op maatschappelijke uitdagingen waar deze regio voor staat.