Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) uitgeput, in 2019 wordt een vervolg gegeven

dec 4, 2018 | Algemeen

De provincie Groningen gaat de Regionale Investeringssteun Groningen 2018 (RIG) sluiten, omdat het subsidiebudget uitgeput is. Via de RIG zijn tot nu toe achttien investeringsprojecten in de Eemsdelta en op de Zernike Campus in Groningen ondersteund. Deze investeringen leveren bijna driehonderd extra arbeidsplaatsen op in onze provincie. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019.

Veel belangstelling

Twee maanden geleden werd het subsidieplafond van de RIG 2018 nog met 11,5 miljoen verhoogd. De vraag van ondernemers die willen investeren in extra arbeidsplaatsen en milieubeschermende maatregelen en verduurzaming is groot. “De grote belangstellig toont wel aan dat de RIG een aantrekkelijk en effectief instrument is om de Groningse economie te versterken en voor duurzame banen te zorgen”, aldus gedeputeerde Patrick Brouns. “De belangstelling is groter dan we aankunnen. Vanwege de uitdagingen op het gasdossier en de vergroening van de chemie geven we in 2019 een vervolg aan de RIG.”

Over de RIG

De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit. Kijk voor meer informatie over de RIG op www.rigscoorttop.nl.