100 scholen in aardbevingsgebied slaan de handen ineen voor toekomstbestendig onderwijs

nov 9, 2018 | Algemeen

De Vereniging Kansrijke Groningers is opgericht om toekomstbestendig onderwijs, gelijke kansen voor alle leerlingen en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt te realiseren. De vereniging is een gezamenlijk initiatief van zeven onderwijsorganisaties uit het aardbevingsgebied. Dit project wordt gefinancierd door Economic Board Groningen (EBG). De provincie Groningen en de 9 gemeenten in Noord- en Midden Groningen (De Marne, Eemsmond, Winsum, Bedum, Ten Boer, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Midden-Groningen) leveren ook een bijdrage. Op 13 november sloten 17 schoolbesturen uit het Noord-Groningen zich aan bij het initiatief.

Tijdens de feestelijke oprichting hadden leerlingen de hoofdrol. Zij gaven onder andere een presentatie over Toekomstproof ICT onderwijs en printten het nieuwe logo van de vereniging met een 3D-printer van de 3DKanjers.

Toekomstbestendig

Afgelopen jaar vond er een pilot ‘digitale geletterdheid’ plaats in opdracht van EBG, waaraan 33 scholen uit het aardbevingsgebied hebben meegedaan. EBG bestaat vooralsnog tot eind 2020 en om de ICT lesprogramma’s ook in de toekomst te kunnen continueren, heeft EBG de coördinatie van het project overgedragen aan de Vereniging Kansrijke Groningers
Op 13 november tekenden 17 bestuurders voor het lidmaatschap van de vereniging: 100 scholen met ongeveer 16.000 leerlingen slaan de handen ineen voor toekomstbestendig onderwijs, gelijke kansen voor leerlingen en een goede aansluiting op de toekomstige arbeidsmarkt. Dit doen zij samen met partners in de arbeidsmarkt zoals Werkplein Fivelingo, SBE, Eemsdelta/EX, OKA, Eemshaven.info en Groningen Seaports.

Vereniging Kansrijke Groningers

Vereniging Kansrijke Groningers is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van zeven onderwijsorganisaties uit het aardbevingsgebied. De vereniging wil de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren om de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Ondernemerschap en digitale geletterdheid zijn hierbij belangrijke thema’s. Scholen uit het aardbevingsgebied kunnen lid worden van deze vereniging om met elkaar samen te werken en gebruik te maken van dit ICT project en andere onderwijsprogramma’s van Kansrijke Groningers.