Voortzetting Programma Vrijetijdseconomie

jun 4, 2024 | Vrijetijdseconomie

Groningen zet koers naar groei in de vrijetijdssector

Het programma Vrijetijdseconomie, dat op 1 juni 2022 van start ging, krijgt een nieuwe impuls met verlengde ondersteuning en financiering vanuit de provincie Groningen. Het programma dat uitgevoerd wordt door Economic Board Groningen richt zich op het versterken van de vrijetijdssector middels lokale toeristische ecosystemen. Na de veelbelovende start van het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023 ‘Werken aan de basis’ van de provincie Groningen, wordt nu verder  gewerkt aan het tweede uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2024-2027 ‘Groeiend Gastvrij’.

Lisette Coljé, strategisch beleidsadviseur Vrijetijdseconomie provincie Groningen, benadrukt het uiteindelijke doel van het programma: “We willen gebiedsontwikkeling stimuleren door aantrekkelijke bestemmingen te creëren met een samenhangend aanbod en een herkenbare identiteit. Groningen moet zich positioneren als een bewuste bestemming.”

Programma Vrijetijdseconomie

Het programma Vrijetijdseconomie heeft de afgelopen jaren bewezen dat het een positieve impact heeft op de sector. Vrijetijdsondernemers hebben dankzij dit programma hun organiserend en verbindend vermogen versterkt. Hoogtepunten waren onder andere de meer dan 300 ondernemerscontactmomenten, de Hackatour en de inspiratiesessie over bezinningstoerisme, die ondernemers samenbrachten en stimuleerden tot samenwerking. Deze sessies, die snel volgeboekt waren, brachten ondernemers en initiatiefnemers met elkaar in contact en bevorderden samenwerking op belangrijke thema’s.

Michelle Moret, programmamanager Vrijetijdseconomie bij Economic Board Groningen, benadrukt de voordelen van de samenwerking: “Economic Board Groningen heeft een breed netwerk en expertise in regionale ontwikkeling, wat essentieel is voor de succesvolle uitvoering van het programma. Daarnaast zorgt de samenwerking met GroBusiness ervoor dat ondernemers toegang hebben tot de nodige ondersteuning en middelen om hun initiatieven te realiseren en te verduurzamen. We zijn blij dat wij als organisatie op verzoek van de provincie ook het vervolg op dit programma mogen uitvoeren’’.

Toekomstgerichte Samenwerking

De Provincie Groningen en Economic Board Groningen kijken uit naar een constructieve en toekomstgerichte samenwerking. De verlenging van het programma biedt een continu platform voor samenwerking en stimulering van de vrijetijdssector. Het is een gezamenlijke inspanning gericht op duurzame groei en het versterken van Groningen als een aantrekkelijke en bewuste bestemming. Hier profiteren zowel bezoekers als de eigen inwoners van.

Ze roepen ondernemers uit de vrijetijdssector in Groningen ook op om actief te participeren in dit laagdrempelige, energieke programma om de provincie als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming te bestendigen.