De arbeidsmarkt is oververhit en warmt verder op

mei 23, 2023 | GroBusiness

De arbeidsmarkt is al een tijdje oververhit en warmt, als we niets doen, de komende 20 á 30 jaar nog veel verder op. We hebben de afgelopen decennia simpelweg teveel gevraagd van onze menselijke bronnen, human resources.

Bovendien is door de vergrijzing de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van ons arbeidspotentieel opgedroogd. De druk op werkenden neemt steeds verder toe. De zzp’isering maakt de arbeidsmarkt steeds individualistischer terwijl we misschien juist het collectief nodig hebben om grote arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Het gebrek aan gekwalificeerde mensen, burn-outs, long covid en inflatie zal de loonspiegel verder doen stijgen. Arbeidsverhoudingen zijn veranderd. Werknemers kunnen eenvoudig kiezen voor een andere werkgever als het management niet in staat is over te stappen op hernieuwde vormen van leidinggeven. Om te overleven als werkgevers ontkom je niet aan een duurzaam beleid gericht op het welzijn en welbevinden van medewerkers en hun omgeving.

Ziekteverzuim door ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is gestegen naar meer dan 5% en de functie van Verzuimadviseur staat voor het eerst in de geschiedenis in de lijst van meest gevraagde beroepen. Alarmerend niet waar?

Stevenen we af op meer dan 10% verzuim in 2030? Want in een vicieuze cirkel ontstaat er steeds meer ziekteverzuim door toenemend ziekteverzuim. De druk op niet zieke medewerkers wordt natuurlijk (nog) groter als er steeds meer uitval is.

Oplossingsrichtingen te over

Weten we het verzuim te beperken tot een acceptabele 2,5% in 2030? Kunnen we met digitalisering, automatisering en robotisering de druk op medewerkers verlagen zodat we met minder mensen hetzelfde werk kunnen blijven doen? Of moeten we eigenlijk wel hetzelfde werk willen blijven doen? Lukt het ons om het onbenut arbeidspotentieel te benutten, parttimers zoveel mogelijk fulltime te laten werken of is een vierdaagse werkweek juist de oplossing? Laten we in ieder geval alle gepensioneerden die willen werken, aan een passende baan helpen.

Oproep tot leefbare arbeidsmarkt

Laten we er bovenal alles aan doen om het ziekteverzuim voor 2030 onder de 2,5 % te laten dalen. Dat is echt voor iedereen beter. Laten we met z’n allen streven naar een leefbare arbeidsmarkt voor huidige en toekomstige generaties. Een Groningse arbeidsmarkt waar onze kinderen graag willen werken.

Hoe dan?

Er zijn natuurlijk regels hoe we om moeten gaan met ziekteverzuim. Ook zijn er steeds meer vitaliteits- en preventieprogramma’s. Deze moeten bekend(er) en toegankelijk(er) worden voor iedereen. De huidige arbeidsmarktproblematiek vraagt om een creatieve aanpak. Met GroBusiness verken ik met het mkb arbeidsmarktvraagstukken om tot een oplossing te komen. Ik zie en hoor veel goede en minder goede voorbeelden om ziekteverzuim te voorkomen of terug te dringen. Ik vertel je er graag over.

Alvast een aantal onderwerpen voor op de agenda:

  • Hoe vrolijk je arbeidsvoorwaarden op met de vierde arbeidsvoorwaarde?
  • Is er een plan van aandacht? (want hé, aandacht is alles, blijkt uit werkgeluk-onderzoeken)
  • Hoe organiseer je naast grip op verzuim ook je grip op verloop?

Als je iets wilt veranderen moet je het belangrijk maken. Laten we daarom inzetten op een ziekteverzuim in de provincie Groningen van onder de 2,5% in 2030.

Tot snel!

Eric Datema


Meer weten over wat de mkb adviseurs van GroBusiness voor je kunnen betekenen? Meet the team!