Man staat naast forum in Groningen en kijkt in de verte

Programma Ondernemerschap

Versterken van het ondernemerschap en de economie in het aardbevingsgebied.

Doel: het ondernemerschap in Groningen ondersteunen en versterken.

Doelgroep: mkb-bedrijven in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2016 – 2020

Programmapartners: provincie Groningen

Ondernemerschap

Het programma Ondernemerschap was van 2016 tot en met 2020 de ruggengraat van Economic Board Groningen (EBG). Het vormde de basis van onze organisatie en legde verbindingen met onze andere programma’s en de stakeholders om EBG heen.

Twee accountmanagers van EBG bezoeken jaarlijks meer dan 300 ondernemers uit de regio, om financierings-mogelijkheden onder de aandacht te brengen, maar ook om de behoeften van de ondernemers op te halen. EBG organiseert regelmatig EBG Kenniscafés, om ondernemers en andere geïnteresseerden te informeren over diverse relevante thema’s. Ook heeft EBG 7 pitch-events en 8 EBG kenniscafés georganiseerd. Dit om ondernemers te stimuleren hun ideeën uit te werken en ze hierbij een financiële zet in de rug te geven.

Vervolg

Het voormalige programma Ondernemerschap is als het ware een voorloper van het ondernemersloket GroBusiness geweest. GroBusiness is een programma dat nu actief is.

Wat hebben we gedaan?

Loket voor ondernemers in Noord- en Midden-Groningen

De accountmanagers van EBG hadden in 2018, 2019 en 2020 jaarlijks met zo’n 300 ondernemers een persoonlijk gesprek. Zij informeerden hen over financieringsmogelijkheden zoals het GROEIfonds van EBG en dachten mee over de mogelijkheden voor het betreffende bedrijf. Daarnaast verwezen ze veel ondernemers door naar specialisten en organisaties om EBG heen.

GroBusiness
Op initiatief van Economic Board Groningen en de Provincie Groningen is in 2021 GroBusiness opgezet. Ondernemers in de provincie Groningen kunnen voortaan met al hun ondernemersvragen terecht bij één centraal en onafhankelijk contactpunt: GroBusiness. De specialisten van GroBusiness beschikken over kennis van specifieke ondernemersthema’s en kennen de mogelijkheden en instanties op het gebied van financiering en ondersteuning in Stad en Ommeland. Economic Board Groningen voert de komende 5 jaar GroBusiness uit en ontvangt hiervoor financiering van de provincie Groningen en Nationaal Programma Groningen. Lees meer op www.grobusiness.nl.

MOI Communities

Op initiatief van EBG zijn er 4 MOI Communities opgericht: MOI Bedum, MOI Eemsdelta, MOI Offshore Energy en MOI Winsum. De communities zijn plekken waar ondernemers kunnen samenkomen, samenwerken, van elkaar kunnen leren en waar ze hun ondernemerschap verder kunnen ontwikkelen. Ondernemers kunnen op deze fysieke locaties tegen aantrekkelijke tarieven gebruikmaken van werkplekken en een vergaderruimte, met als doel broedplaatsen te creëren voor innovatieve en inspirerende bedrijvigheid en samenwerking.

EBG Kenniscafés en EBG Pitch events

EBG heeft veel EBG Kenniscafés georganiseerd, om ondernemers en andere geïnteresseerden te informeren over diverse relevante thema’s en om een netwerkmoment te bieden. De thema’s van de Kenniscafés werden bepaald op basis van de behoeften en suggesties die de accountmanagers ophalen bij de ondernemers.

EBG heeft de EBG Pitch in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren hun ideeën uit te werken en ze hierbij een financiële zet in de rug te geven.

Booming Business met Kalvijn

EBG organiseerde in november 2018 samen met YouTuber Kalvijn een pitch voor jongeren uit Noord- en Midden Groningen met een goed ondernemersplan. Het plan met de meeste potentie ontving 10.000 euro. Ruim 300 jongeren kwamen naar Delfzijl om de finale bij te wonen. Timmerman Jesse Bouwman (15) uit Winsum won de grote finale van Booming Business.

Highlights

Betrokken collega’s

Maarten Soppe

Maarten Soppe

mkb verkenner, themaspecialist digitalisering & ICT