Blog – Succesvolle bedrijfsoverdracht in Groningen: de praktische aanpak

jun 6, 2024 | Groninger Groeifonds

Regelmatig komt er een krantenkop voorbij: het is gelukt, er is een opvolger gevonden voor een Gronings mkb-bedrijf. Dat is niet vanzelfsprekend, want de laatste jaren daalt het aantal bedrijfsoverdrachten in de provincie Groningen. Het vinden van een opvolger is stap één, maar hoe zorg je voor een zorgvuldige overdracht en voorbereiding? Hoewel financiering een cruciaal onderdeel is, zijn er nog vier aandachtspunten die van belang zijn voorafgaand aan en tijdens de bedrijfsoverdracht.

1.      Het halve werk

Het voorbereiden van de bedrijfsoverdracht begint niet bij het vinden van een opvolger, maar staat vaak al jaren eerder op de agenda. Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd in zich komt van de eerste generatie bedrijfseigenaren komt vaak de vraag ter tafel: hoe gaan we de bedrijfsopvolging regelen. Vroegtijdige voorbereidingen en een bijbehorende strategische planning kunnen in de vorm van een overdrachtsplan veel duidelijkheid en richting geven. Hiervoor kan je in een eerder stadium een bedrijfsadviseur raadplegen om hiermee te ondersteunen.

2.      Op waarde geschat

Wat is een bedrijf waard? Dat is afhankelijk van veel factoren en een vakgebied waar waarderingsexperts zich gespecialiseerd in hebben. De naam en het imago van een bedrijf, verwachte inkomensstromen en de verkoop van vergelijkbare bedrijven zijn een aantal van die factoren.

3.      Juridisch en fiscaal op orde

Bestaande juridische structuren en overeenkomsten zijn vaak (ver)ouder(d). De implicaties kunnen groot zijn voor een opvolger, dus een juridische scan van deze zaken is van belang om niets over het hoofd te zien. Ook de fiscale gevolgen en bijbehorende lasten zijn belangrijk om in kaart te hebben.

4.      De menselijke maat

Juridisch, fiscaal, financiële waarde, plannen en strategieën: allemaal belangrijk, maar vlak het menselijke aspect niet uit. Bedrijven met een lange geschiedenis hebben niet alleen een emotionele investering van de oprichter gevraagd, ook medewerkers in het bedrijf zullen een lange historie koesteren. Tijdens en in de aanloop naar de daadwerkelijke overdracht is het dus belangrijk om aandacht te hebben voor het menselijke aspect. Dit kan onder andere door het terugkijken naar en stilstaan bij het (levens)werk van de oprichter en het zorgvuldig introduceren van de opvolger en de potentiële veranderingen voor medewerkers.

5.      Financiering

De bedrijfsoprichter wil een goede prijs voor zijn bedrijf, de opvolger wil deze graag betalen maar moet wel een haalbare financieringsoplossing hiervoor presenteren. Na de waardebepaling ligt er een bedrag dat door de opvolger moet worden gerealiseerd. Hiervoor zijn verschillende opties: eigen vermogen, bankleningen, crowdfunding, particuliere investeerders of een fonds zoals het Groninger Groeifonds. Het Groninger Groeifonds helpt plannen rond te maken door een deel van de financiering te realiseren.

Het Groninger Groeifonds is een hoog-risico dragend fonds dat investeert in Groningse bedrijven met een solide bedrijfsplan dat met de investering extra bedrijvigheid of werkgelegenheid genereert. Het Groninger Groeifonds co-financiert met aandelen of achtergestelde leningen tot € 1 miljoen. Meer weten? Kijk op https://economicboardgroningen.nl/groninger-groeifonds/wat-we-doen/