Unafix verrijkt maritieme netwerk door havenrelaties in beeld te brengen

okt 13, 2020

In de Eemshaven is, met hulp van een groep investeerders en partners, technologische startup Unafix opgezet die zich op die levendige maritieme sector gaat richten met een vraag- en aanbodplatform gericht op maritieme dienstverleners. Dit platform vergemakkelijkt het proces van vinden, vergelijken en aanstellen van verschillende diensten. Een begeleidingstraject met Flinc heeft geresulteerd in een sluitende financiering voor het project. Een van de drie financiers is het Groninger Groeifonds van Economic Board Groningen.

Lokale vertegenwoordigers in havens

Er wordt in de scheepvaart veel gebruik gemaakt van lokale vertegenwoordigers. Doordat schepen in de verste uithoeken van de wereld komen, leun je als scheepseigenaar zwaar op lokale dienstverleners die voor jou in die uithoeken van de wereld bepaalde zaken regelen. En precies op dat vlak zag Jeroen Wolthuis, één van de oprichters van Unafix, kansen liggen: “Rederijen leunen vaak zwaar op hun bestaande, in de loop der tijd opgebouwde, adressenbestand. Er liggen dus enorme kansen om je kennissennetwerk uit te breiden. In dat gat springen wij met ons online platform Unafix.”

Veronique Jeunhomme, investeringsmanager van het Groninger Groeifonds van Economic Board Groningen: ”Ondernemer Jeroen Wolthuis heb ik leren kennen via de MOI Offshore Energy-werkplek in de Eemshaven. Ik raakte tijdens een nieuwjaarsborrel in gesprek met Jeroen over Unafix en we hebben een afspraak gemaakt. Via Flinc is het businessplan verfijnd en zijn informal investors geïnteresseerd geraakt. Samen met co-founder Wessel Holwerda is een mooi team ontstaan die Unafix zeker verder gaat brengen. De maritieme sector is met een digitaliseringsslag bezig, het platform van Unafix gaat daar zeker een positieve bijdrage aan leveren. Het systeem is schaalbaar, goed en laagdrempelig, je betaalt alleen aan Unafix als je de opdracht gegund krijgt. De vraag is niet óf maar wannéér het omarmd wordt. Vanuit het Groninger Groeifonds leveren we hier graag een bijdrage aan.’’

De eerste stappen

“Toen we met Unafix begonnen was het een spannende tijd. De stap van een vaste baan naar zelfstandigheid is een grote, en we stonden pas aan het begin van het financieringstraject. Gelukkig werden we direct warm onthaald: via Groningen Seaports en Stichting MOI Offshore Energy hadden we snel onwijs mooie kantoorruimte in de Eemshaven tot onze beschikking. Ook kwamen we zo in aanraking met het Groninger Groeifonds van het Economic Board Groningen.” Na de eerste gesprekken met het Groninger Groeifonds liepen zij warm voor het idee. “Dit gecombineerd met een uitgebreid begeleidingstraject van Flinc, heeft geresulteerd in een sluitende financiering voor het project.”

Het gat in de markt

Unafix is een vraag- en aanbodplatform, volledig gericht op de niche van maritieme dienstverleners. Wie het platform van Unafix inschakelt, krijgt relaties in beeld waarvan men niet eens wist dat men ze had. Dienstverleners in de meest verre uithoeken van de wereld zijn te vinden op het platform. Wolthuis: “Dat is een verrijking van je netwerk. Momenteel blijft heel veel potentie liggen als het om contacten gaat. Met Unafix ontsluit je duizenden nieuwe relaties. Door de toegenomen transparantie in het inkoopproces, vind je mogelijk dienstverleners die kostenefficiënter zijn of beter aansluiten bij je behoeftes.”

Alle ‘mannetjes’ in de havens zijn in kaart gebracht

Alle ‘mannetjes’ in de havens zijn door Unafix in kaart gebracht. Van scheepsagenten, tot adviseurs en advocaten. De aanbodkant is door Unafix deels zelf gevuld op basis van ‘listing’, ofwel een vrijblijvende en gratis vermelding van alle partijen die diensten aanbieden. Als bijvoorbeeld een reder een partij zoekt, kunnen drie tot vijf partijen een offerte uitbrengen. Unafix ontvangt een premie van degene die de opdracht krijgt.

Wolthuis: “Je kunt als reder ook het vaste mannetje in de haven bellen, maar vaste mannetjes drijven de prijs omhoog en het proces is niet erg kostenefficiënt. Als je in een haven komt waar je normaal gesproken nooit komt, dan werkt niks zo snel als Unafix. En in alle havens werkt ook niks zo goedkoop als Unafix.’’

Bjorn Redmeijer, project manager van Flinc: ”Unafix is een platform dat er voor zorgt dat het proces van vinden, vergelijken en aanstellen van verschillende diensten in de maritieme sector vereenvoudigd wordt.  De maritieme sector is vrij traditioneel, Unafix beoogt dit te doorbreken. Het is daarmee disruptief, innovatief en schaalbaar. Daarnaast is de maritieme sector een wereldwijde markt. Ten slotte heeft de founder, Jeroen Wolthuis, een achtergrond in de maritieme wereld en is in de vorm van Holwerda Shipmanagement een belangrijke partner gevonden. Dit alles maakt dat Unafix veel potentie heeft.”

Vervolgens is Unafix verbonden met het Flinc-financieringsnetwerk. Dit heeft erin geresulteerd dat er twee informals zijn toegetreden die naast kapitaal ook netwerk, kennis en ervaring toevoegen. Ook is het Groninger Groeifonds ingestapt. Bjorn: ”Deze mix van investeerders biedt Unafix meer dan alleen kapitaal, waardoor Unafix in staat moet zijn om snel te kunnen groeien.”

Over het Groninger Groeifonds

Het Groninger Groeifonds biedt achtergestelde leningen voor of neemt een aandeel in bedrijven die in Noord-Groningen gevestigd zijn, zich daar willen vestigen of plannen met een aantoonbare economische impact in de regio hebben. Ontdek de mogelijkheden van het Groninger Groeifonds.