Welke impact hadden de EBG regelingen in 2019?

jan 29, 2020 | Algemeen

In 2019 is rond de € 14,6 miljoen euro geïnvesteerd in de regio via financieringen, deelnemingen in bedrijven en in bijdragen vanuit het GROEIfonds, Ondernemersimpuls en kredietunies.

De investeringen zorgen, op termijn, cumulatief (sinds de oprichting van EBG in 2015 tot en met 2019) voor 965 nieuwe banen. Deze banen worden met name verwacht dankzij de ArbeidsplaatsenregelinG (ruim 300 banen) en het GROEIfonds (ruim 200 banen). Het gaat om het verwachte aantal arbeidsplaatsen op basis van de lopende toezeggingen.

GROEIfonds
Tot en met 2019 – het vijfde jaar waarin EBG actief is – is via het GROEIfonds € 24,6 miljoen gecommitteerd aan 35 ondernemingen in het werkgebied van EBG in Noord- en Midden-Groningen. Hiervoor klopten in 2019 in totaal 86 bedrijven aan bij dit aanjaagfonds. Tot en met 2019 heeft het GROEIfonds via EBG € 35 miljoen beschikbaar. Deelname van het GROEIfonds trekt vaak andere financiers over de streep. Het fonds versterkt met dit aanjaageffect de bedrijvigheid in de regio door in ondernemers te investeren die willen starten, groeien, innoveren of uitbreiden.

Ondernemersimpuls wordt Verkorte Aanvraagprocedure GROEIfonds
In 2019 hebben 6 ondernemingen een financiering ontvangen vanuit de Ondernemersimpuls. Het gaat het om een totaalbedrag van EUR 360.000,-.
Op 1 oktober 2019 is de uitvoering van de Ondernemersimpuls ondergebracht bij het GROEIfonds. Ondernemers kunnen dus nog steeds bij EBG terecht voor financieringsaanvragen tot € 100.000,- via de Verkorte Aanvraagprocedure GROEIfonds.

Ondernemershuis Noord-Groningen
In 2019 zijn 127 ondernemers geholpen met advies en ondersteuning via het Ondernemershuis Noord- Groningen.

EBG InnovatieregelinG
De EBG InnovatieregelinG kreeg in 2019 12 aanvragen voor ondersteuning van ondernemers die werken aan nieuwe producten of processen. Daarvan zijn er tot op heden 4 zijn goedgekeurd, voor in totaal € 211.000.

EBG AdviesregelinG
In 2019 werden 159 aanvragen voor de EBG AdviesregelinG ingediend. Hiervan werden 140 aanvragen beschikt. In totaal werd in 2019 ruim € 274.000,- aan advieskosten vergoed. De regeling is bedoeld voor ondernemers die ondersteuning zoeken bij het schrijven van een businessplan, beoordeling van investeringsplannen, financieringsaanvragen of bij een bedrijfsoverdracht. De AdviesregelinG vergoedt tot 50 procent van de advieskosten.

EBG ArbeidsplaatsenregelinG
De EBG ArbeidsplaatsenregelinG kreeg in 2019 6 aanvragen, waarvan er 4 zijn erkend, voor in totaal ruim € 135.000,-. Hiermee worden zo’n 27 nieuwe banen gepland.
De regeling is er voor bedrijven die extra personeel nodig hebben omdat ze investeren in nieuwe activiteiten of uitbreiden. Via de EBG ArbeidsplaatsenregelinG kunnen zij tot € 5.000 vergoed krijgen per nieuwe arbeidsplaats, tot een maximum van € 25.000 per project.