Voorlopige versie Regeling Snel Internet gepubliceerd

sep 8, 2016 | Algemeen

Op donderdag 1 september maakten provincie Groningen, Economic Board Groningen (EBG) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bekend dat er een regeling komt om snel internet in de provincie Groningen aan te laten leggen, waarbij de negen gemeenten in het aardbevingsgebied voorrang krijgen. In de pot zit € 30 miljoen van de provincie in de vorm van een lening, en € 10 miljoen van EBG en NCG in de vorm van subsidie, waar zij allebei € 5 miljoen aan bijdragen.

Op 5 oktober gaat de regeling open en kunnen marktpartijen en bewonersinitiatieven inschrijven. Wie de regeling nu al wil inzien, kan het concept bekijken. Op 30 augustus hebben Gedeputeerde Staten de regeling goedgekeurd. De voordracht (het voorstel) is hier te vinden. Op 28 september wordt in de Provinciale Staten gesproken over de regeling.

Zodra de definitieve regeling beschikbaar is, is hij te lezen op de website van de provincie Groningen.

Download Bijlage – Regeling Snel Internet Groningen.pdf

Download Voordracht Snel Internet – Regeling en Financiering.pdf