Onderwijs belangrijkste economische factor

dec 18, 2016 | Algemeen

Op 19 december publiceerde Dagblad van het Noorden het opiniestuk ‘Onderwijs de belangrijkste economische factor’ van Emme Groot, bestuursvoorzitter Economic Board Groningen.

De Economic Board Groningen (EBG) is opgericht door de drie overheden en de NAM, om de economische structuur in de negen aardbevingsgemeenten te versterken. Zij heeft daartoe 97,5 miljoen euro ter beschikking. Dit bedrag is een onderdeel van het akkoord tussen de overheden en de NAM, dat begin januari 2014 is gesloten.

De opdracht aan EBG is dan ook om zich te onderscheiden van wat al te doen gebruikelijk is op het gebied van stimulering van de economie. Mooi voorbeeld hiervan is het GROEIfonds, dat bedrijven financiert. Daarnaast investeert EBG in snel internet en worden de toepassingsmogelijkheden van 5G in een plattelandsomgeving getest met aansprekende marktpartijen als KPN, Vodafone, Huawei en Ericsson.

Samen met de Hanzehogeschool, TNO en Bouwend Nederland zijn we initiatiefnemer van BuildinG (Build in Groningen): een kennis- en innovatieplatform voor de bouwsector waar nieuwe ontwikkelingen kunnen worden getest en studenten kunnen bijdragen aan nieuwe initiatieven en kunnen leren. Daarnaast maken we ons er hard voor dat hier uit voortvloeiende nieuwe kennis en productie zich in Noord-Groningen kan vestigen.

We nemen deze initiatieven vanuit de overtuiging dat goed onderwijs op zijn minst even belangrijk is als directe investeringen in de economie. Onderwijs en (beroeps)opleidingen dienen hand en hand te gaan met economische ontwikkeling en vernieuwing. Door overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt reeds veel geïnvesteerd in het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Om jonge kinderen hierbij goed voor te bereiden en te laten aansluiten dient in de hele leerketen te worden geïnvesteerd.

Gemeenten, onderwijsinstellingen en Nationaal Coördinator Groningen staan aan de vooravond van een investering van bijna 300 miljoen in de versterking en nieuwbouw van scholen. De beste schoolgebouwen van Nederland staan straks in Noord-Groningen.

Wordt er dan ook het beste onderwijs van Nederland gegeven in deze scholen? Deze vraag wordt eigenlijk niet of nauwelijks gesteld. Er zijn mooie initiatieven genomen in bijvoorbeeld in de DAL gemeenten om extra thema’s aan het bestaande onderwijsprogramma toe te voegen, maar de rol en betekenis van een structureel aanvullend programma op, en een versterking van, het onderwijs komt nog onvoldoende aan bod. Om ook in de toekomst te borgen dat onze kinderen binnen hun regio aan het werk kunnen is een meerjarig toegesneden programma randvoorwaardelijk, te beginnen bij het basis- en voortgezet onderwijs in Noord-Groningen. Dit is niet alleen een sociaal economische noodzaak, maar nog veel meer een sociaal cultureel vraagstuk.

Tijdens de opening van Google afgelopen 6 december werd niet alleen door minister Kamp, maar ook door Ben Woldring en Google gepleit voor versterking van het onderwijs, te beginnen bij de basis.

EBG wil naast een impuls aan deze discussie ook daadwerkelijk een bijdrage leveren. Zo zijn we bereid meerjarige programma’s financieren over ICT- en ondernemersvaardigheden op het basis en voortgezet onderwijs.

Dat is een aanzet, maar daarmee zijn we er nog niet. Een dergelijk programma zullen we samen alle betrokkenen zeker 10 tot 15 jaren moeten volhouden. Wie volgt?

Emme Groot,

Bestuursvoorzitter EBG