Ondernemers, help de universiteit eens een handje

jan 7, 2019 | Algemeen

De nieuwe collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Jouke de Vries, wil dat de universiteit zich meer op de noordelijke regio richt. Terecht, vindt NoordZaken-opiniemaker Marco Smit. Zijn boodschap aan Groningse ondernemers: gooi de deuren open voor de RUG.

Door Marco Smit

De RUG wil niet langer met de rug naar de regio staan. Hoewel een internationale universiteit als de RUG de ogen niet kan en niet moet sluiten voor ontwikkelingen in de rest van de wereld, kan dat niet zonder stevige wortels in eigen voor- en achtertuin. De Hanzehogeschool laat op succesvolle wijze zien dat je het een niet hoeft te laten om het andere goed te kunnen

De universiteit als krachtige motor

Een universiteit kan een belangrijke motor zijn voor een krachtige regionale economie. Ik heb het met eigen ogen mogen zien in de Verenigde Staten, waar ik vijf jaar in Boston heb gewoond. In en rond die stad zijn meer dan vijftig universiteiten gevestigd, waaronder wereldberoemde als Harvard en MIT, maar ook veel kleinere en toegankelijkere. De combinatie van slimme studenten, ondernemerschap en investeringskapitaal heeft daar gezorgd voor een krachtige regionale economie met internationale uitstraling.

Geïnspireerd door hoogleraren

De studenten worden daar permanent geïnspireerd door hoogleraren, die op hun beurt vaak worden ingehuurd door durfinvesteerders om startups en scale-ups te helpen. Deze startups beginnen in de stad en groeien dan door met productie in de regio. Dit zorgt voor werkgelegenheid op alle niveaus, van theoretisch onderzoek in een laboratorium tot praktisch opgeleid in de fabriek.

Goed belegde boterham

Hier ligt een enorme kans voor Groningen. De belangrijkste opgave waar we voor staan is de energietransitie. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De grote vraag is: hoe? Hoe gaan we er samen voor zorgen dat we deze doelen ook daadwerkelijk halen. En ook nog op zo’n manier dat we er een goed belegde boterham aan kunnen verdienen? Daar hebben we de RUG hard voor nodig. Groningen zet in op de vergroening van de chemie en wil vooroplopen in de waterstofeconomie. Hierbij zijn drie ingrediënten – zie Boston – onmisbaar: slimme mensen, ondernemerschap en (heel veel) geld.

Flinke kapitaalinjectie beschikbaar

Tenslotte: heel veel geld. Met de bestaande regionale investeringsfondsen én met het extra geld uit het Nationaal Programma Groningen is een flinke kapitaalinjectie beschikbaar voor bedrijven met groeiplannen in de regio. Kortom: met de nieuwe blik van de RUG op de regio lijkt het laatste ingrediënt toegevoegd voor een mooie toekomst.

Vrij vertaald naar Huub van der Lubbe van De Dijk: de RUG kan het niet alleen. Ook het bedrijfsleven mag niet met de rug naar de RUG staan. Het is van het grootste belang dat noordelijke ondernemers juist nu deze handschoen oppakken en hun deuren wijd opengooien.

Nodig hoogleraren uit

Te beginnen met het actief aanbieden van stages en banen. Verder ook het meedoen aan programma’s van de universiteit voor publiek-private samenwerking, het stellen van onderzoeksvragen aan de RUG voor contractonderzoek, het financieren van leerstoelen, het geven van gastcolleges en het delen van kennis, het uitnodigen van hoogleraren op het bedrijf en het beschikbaar stellen van de faciliteiten van je bedrijf voor onderzoekers. Ondernemers van het Noorden: help Jouke de Vries een handje en grijp dit aanbod met beide handen aan!