Chemport Industry Campus

jan 29, 2019 | Algemeen

Groene Chemie en Energie

In 2018 is het programma Groene Chemie en Energie gestart. Begin 2018 is hiervoor een programmamanager aangesteld.

Achtergrond
De gaswinning moet terug en wordt in 2030 stopgezet. Dit betekent veel voor de industrie in het gebied waar EBG werkt. Het is belangrijk om toe te werken naar verduurzaming van de industrie, omdat dit ook nieuwe producten, bedrijven en werkgelegenheid oplevert.

In Noord- en Midden Groningen komt een aantal sterke sectoren samen. Dat zijn de chemie, de landbouw- en voedingssector en energiesector. Nu al zijn er kansrijke verbanden tussen deze sectoren. EBG wil innovaties op het snijvlak van deze sectoren versnellen door naar verbindingen te zoeken en door bedrijven met elkaar in contact te brengen. Dat moet op termijn nieuwe, groene grondstoffen en biobased producten opleveren en de ontwikkeling van techniek extra vaart geven.

Chemport Industry Campus
Op 29 juni 2018 is een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van Chemport Industry Campus. De intentieverklaring is getekend door Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, DNV GL, Nouryon en de Economic Board Groningen. In 2018 is een begin gemaakt met de verkenning hoe Chemport Industry Campus het beste kan worden vormgegeven.

Op Chemport Industry Campus zullen duurzame chemische producten of processen op grotere schaal worden getest en ontwikkeld. Tevens krijgt talentontwikkeling binnen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hier een belangrijke plek. Chemport Industry Campus  vormt de volgende stap in ‘schaalvergroting’ en professionalisering van de innovatieketen en zal bijdragen aan het stimuleren van de groei van de groene chemie en hernieuwbare energie.

Landelijke challenge
In 2018 is gestart met de organisatie voor een landelijke challenge. EBG is hiervoor op zoek naar een scale-up die zich wil vestigen in Noord-Groningen en minimaal 75 banen in drie tot vijf jaar denkt te realiseren. Voor de winnaar is 100.000 euro beschikbaar. Daarnaast kan de ondernemer voor expertise terecht bij kennisinstellingen en profiteren van de ervaring van chemieprofessionals. De ondernemer mag ook gebruikmaken van een proeflocatie op de Chemport Industry Campus en kan rekenen op de expertise van in Delfzijl gevestigde bedrijven.’