Project voor duurzame ontwikkeling Waddengebied goedgekeurd

mei 22, 2024 | Algemeen

Fantastisch nieuws voor “WaddenVisie”; het samenwerkingsproject is door Interreg Deutschland-Nederland goedgekeurd. WaddenVisie is een internationaal project in de Eems Dollard Regio en richt zich op duurzame ontwikkeling en natuurbeleving. Het Waddengebied, met zijn UNESCO-werelderfgoedstatus, speelt een cruciale rol in natuurbehoud en waardevol toerisme. Met dit project willen de projectpartners de regio ontwikkelen tot één van de meest duurzame bestemmingen van Europa. Daarbij wordt de balans gezocht tussen economische, ecologische en sociale effecten van bezoek in het Waddengebied.

WaddenVisie bestaat uit vier werkpakketten die elk op hun eigen manier bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen: CO2-compensatiemodellen, wildernis beleven, natuurwaarden behouden en de ontwikkeling van de biologische diversiteit. In het hart van het project staat de ontwikkeling van een dashboard om duurzaamheid te meten en te visualiseren op verschillende schalen in het gebied. Dit wordt aangevuld met de identificatie en kennisuitwisseling over bewezen praktijkvoorbeelden om duurzame ontwikkeling te stimuleren in de vrijetijdssector.

De 10 projectpartners zijn Merk Fryslân (leadpartner), Economic Board Groningen, Nationaal Park de Alde Feânen, NHL Stenden, Waterschap Hunze en Aa’s, Ost Friesland Tourismus GmbH, Internationale Dollard Route, Nationalpark Verwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Ökowerk Emden en deHochschule Emden Leer. De officiële startdatum van het project is 1 juni 2024 en loopt tot en met 31 mei 2028 met een totaal projectbudget van € 3.706.893,01.

Ontwikkeling en groei in Groningen

Economic Board Groningen ziet het project als kans voor ontwikkeling en groei in Groningen en omstreken: “Met het project WaddenVisie zetten we een belangrijke stap naar een duurzame toekomst voor Groningse gemeenten langs de Waddenkust. Dit project is een aanjager voor initiatieven en ondernemerschap op het gebied van duurzaamheid, CO2-reductie, natuurbeleving en biodiversiteit. Dit zorgt voor economische groei en een verbetering van het vestigingsklimaat. Door de samenwerking met Friese en Duitse partners creëren we een breed internationaal platform dat toegang biedt tot waardevolle kennis en expertise. Dit inspireert en activeert het mkb om concrete stappen te zetten richting een duurzamere Waddenzeeregio. Vanuit Economic Board Groningen zijn wij blij dat wij onze expertise en meerjarige ervaring met ondernemers in onze regio kunnen inbrengen,” aldus Akke Groenewoud, bestuurder bij Economic Board Groningen.

Meer informatie over WaddenVisie is te vinden op: www.visitwadden.nl/waddenvisie

Het project WaddenVisie wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, alsmede door de provincies Groningen en Fryslân. Het project wordt begeleid door het regionale programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR).