Ook komende vier jaar ICT onderwijs voor alle leerlingen in aardbevingsgebied

sep 17, 2018 | Algemeen

De komende vier jaar krijgen alle leerlingen in het aardbevingsgebied ICT onderwijs. Economic Board Groningen (EBG) financiert dit project, Provincie Groningen en de 9 gemeenten uit Noord- en Midden-Groningen leveren ook een bijdrage. De coördinatie van het project ligt bij het samenwerkingsverband Kansrijke Groningers. De uitvoering ligt bij ITurnIT die de komende vier jaar alle scholen in het aardbevingsgebied gaat helpen bij het ontwikkelen van digitale geletterdheid. In het totaal gaat het om ruim 19.000 leerlingen. Het uiteindelijke doel is dat deze scholen na 4 jaar allemaal hetzelfde basisniveau digitale geletterdheid hebben en daarbij een voorsprong hebben op scholen in de rest van Nederland.

Afgelopen jaar vond er een pilot ‘digitale geletterdheid’ plaats in opdracht van EBG, waaraan 33 scholen uit het aardbevingsgebied hebben meegedaan. Emme Groot, voorzitter bestuur EBG: “EBG investeert in onderwijs én een ondernemende cultuur van jongeren. Het ontwikkelen van ICT onderwijs is één van de speerpunten daarbinnen, digitale geletterdheid wordt in de toekomst verplicht op scholen. Door dit nu al aan te bieden aan leerlingen in Noord-Groningen geven we deze kinderen een voorsprong.”

Digitale geletterdheid

Kansrijke Groningers geeft na een Europese aanbesteding ITurnIT uit Groningen de opdracht om de komende vier jaar alle primair onderwijs- (PO) en voortgezet onderwijs (VO) scholen in Noord- en Midden-Groningen te ondersteunen op het gebied van digitale geletterdheid. Scholen richten zich in toenemende mate op de ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden. Onderdeel van deze vaardigheden zijn ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Dit project moet de scholen laten groeien naar een hoger niveau van digitale geletterdheid met als einddoel dat alle scholen hetzelfde basisniveau digitale geletterdheid hebben bereikt en daarbij een voorsprong hebben op scholen in de rest van Nederland.

Toekomstbestendig

EBG bestaat vooralsnog tot 2020 en om de ICT lesprogramma’s ook in de toekomst te kunnen continueren, heeft EBG de coördinatie van het project overgedragen aan het samenwerkingsverband Kansrijke Groningers. Kansrijke Groningers is een gezamenlijk initiatief van zeven onderwijsorganisaties uit het aardbevingsgebied. Kansrijke Groningers wil de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren om de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Ondernemerschap en digitale geletterdheid zijn hierbij belangrijke thema’s. Scholen uit het aardbevingsgebied kunnen lid worden van deze vereniging om met elkaar samen te werken en gebruik te maken van dit ICT project en andere onderwijsprogramma’s van Kansrijke Groningers.